TÌNH TRẠNG PHÒNG

Vui lòng chọn ngày nhận phòng & ngày trả phòng phía trên để kiểm tra phòng trống.


Deluxe Twin Xem chi tiết

Giá phòng: 350000

Tối đa 4 người lớn

Rộng 28 m2

Giường: 2 giường 1.4 m

Số lượng phòng: Số khách:
CÓ SẴN

Phòng Superior Xem chi tiết

Giá phòng: 300000

Tối đa 2 người lớn

Rộng 26 m2

Giường: 1 giường 1.8 m

Số lượng phòng: Số khách:
CÓ SẴN

Phòng Standard Xem chi tiết

Giá phòng: 250000

Tối đa 2 người lớn

Rộng 16 m2

Giường: 1 Giường 1.4m

Số lượng phòng: Số khách:
CÓ SẴN